Thai Translation MOD


Thai Translation MOD

INFORMATIONS – ข้อมูลม็อดภาษาไทย

Mod version 0.6x (Pre-alpha)
Supported game version 2.8.x “Butler”
Achievement : Yes
Multiplayer : Yes

ROADMAP – à¹à¸œà¸™à¸‡à¸²à¸™à¹à¸¥à¸°à¸„วามคืบหน้า

à¸à¸£à¸­à¸šà¸à¸²à¸£à¸—ำงาน เป้าหมายà¹à¸¥à¸°à¸¥à¸³à¸”ับความสำคัà¸

1. เน้นà¹à¸›à¸¥à¸•à¸±à¸§à¹€à¸à¸¡à¸«à¸¥à¸±à¸à¹à¸¥à¸° DLC ที่ผมมี[à¸à¹ˆà¸­à¸™] : ( Utopia, Synthetic Dawn, Apocalypse, MegaCorp )
2. หลัà¸à¹€à¸à¸“ฑ์à¸à¸²à¸£à¸—ับศัพท์ : ราชบัณฑิตยสภา
3. ลำดับความสำคัà¸à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¹à¸›à¸¥(เรียงจาà¸à¸¡à¸²à¸à¹„ปน้อย) :

  • interface/ui
  • modifier/effect
  • tutorial
  • description
  • event/message

à¹à¸–มฟรี! à¹à¸œà¸™à¸œà¸±à¸‡à¹€à¸—คโนโลยี เอาไว้ดูเป็นà¹à¸™à¸§à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸ˆà¸±à¸¢ ช่องทางมีดังนี้

1. ในเà¸à¸¡ โดยà¸à¸”ปุ่ม ‘à¹à¸œà¸™à¸œà¸±à¸‡à¹€à¸—คโนโลยี’ ที่หน้าต่างà¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸ˆà¸±à¸¢à¸•à¸£à¸‡à¸¡à¸¸à¸¡à¸‚วาบน
2. นอà¸à¹€à¸à¸¡ เข้าดูผ่านเว็บบราวเซอร์ตามลิงà¸à¹Œà¸™à¸µà¹‰
*ฟังà¸à¹Œà¸Šà¸±à¸™à¸šà¸±à¸™à¸—ึà¸à¸‚้อมูลจะใช้ไม่ได้ในเà¸à¸¡ หาà¸à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸Ÿà¸±à¸‡à¸à¹Œà¸Šà¸±à¸™à¸”ังà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¸à¸£à¸¸à¸“าเข้าผ่านเว็บบราวเซอร์นอà¸à¹€à¸à¸¡à¹à¸—น เช่น Chrome, Firefox, Edge

à¹à¸«à¸¥à¹ˆà¸‡à¸‚้อมูลà¹à¸¥à¸°à¹à¸£à¸‡à¸šà¸±à¸™à¸”าลใจ

1. หนังสือ: เซเปียนส์-ประวัติย่อมนุษยชาติ, โฮโมดีอุส-ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้, ยูโทเปีย-มหานครในà¸à¸±à¸™, หนึ่ง-เà¸à¹‰à¸²-à¹à¸›à¸”-สี่ : 1984, หนังสือเรียนวิชาฟิสิà¸à¸ªà¹Œ, เคมี, ชีวเบื้องต้นสมัยเรียนมหาลัย, วิชาปรัชà¸à¸²à¹€à¸šà¸·à¹‰à¸­à¸‡à¸•à¹‰à¸™, The Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real

2. สารคดี: ช่องยูทูป SCIWAYS, GrandMaster TV, คนใà¸à¹ˆà¸£à¸¹à¹‰ [Studios], eduHUB, ชีวิตสดใส, Matrix Explained, Kurzgesagt – In a Nutshell

3. บันเทิงคดี: The Matrix 1-3 + The Animatrix, Interstellar, Avatar, Star Wars, WALL-E, Star Trek, Inception, Transcendence, Predator

4. เอà¸à¸ªà¸²à¸£: หลัà¸à¹€à¸à¸“ฑ์à¸à¸²à¸£à¸—ับศัพท์ภาษาอังà¸à¸¤à¸©à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸±à¸“ฑิตยสภา

เครื่องมือที่ใช้สร้างม็อดมีดังนี้

Credits:
PONGMADEE
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars


What is Stellaris mods?

A mod (short for "modification") is an alteration where someone, usually a player, changes some aspect (e.g. the way it looks or behaves) of a video game. Mods may range from small changes and simple tweaks to completely new games made within a video game. Games running on a personal computer are often designed with change in mind, allowing modern PC games to be modified by gamers without much difficulty. Don't wait and try Stellaris mods right now.
You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.